Om Hegnhuset

Hegnhuset er læringssenteret på Utøya. Hegnhuset sto klart i 2016, og er blant annet kalt et av verdens viktigste undervisningsbygg. Hvert år huser det ulike læringsaktiviteter for tusenvis av unge mennesker fra hele Norge og mange andre land. I Hegnhuset er et nytt rom for læring bygget rundt bevarte deler av Kafébygget der 13 ungdommer mistet livet og de fysiske sporene etter terroren på Utøya 22.juli 2011 er i sin mest synlige form. Til sammen gjør det Hegnhuset til et unikt sted for minne, læring og engasjement.

 

[ HEGNHUSET ]

Arkitektur med symbolikk

Ungdom og andre som kommer til Utøya vil umiddelbart legge merke til Hegnhusets arkitektur. Hegnhuset består av 69 søyler som strekker seg helt opp og bærer taket, en søyle for hver av de som ble frarøvet livet. Omkring disse står 495 utvendige søyler og hegner om minnet til de døde, søyler som symboliserer hver og en av de overlevende, de som bærer på tanker og minner fra 22.juli for resten av sine liv.

Kafébygget

På innsiden av dette bygget er deler av det gamle forsamlingslokalet på Utøya, Kafébygget, bevart. Det nye bygget er lagt i en endret vinkel sammenliknet med det gamle kafébygget, men i samme akse som de andre nye bygningene som er oppført på øya etter 2011. Dette representerer og tydeliggjør et tidsskille, et nytt historisk lag og et nytt kapittel. 

Meldingene fra øya

På innsiden av Hegnhuset, og i den gamle korridoren i kafébygget, fortelles historien om 22.juli med utgangspunkt i tekstmeldinger som ble sendt denne fredag ettermiddagen. Tekstmeldingene kan leses hver for seg eller samlet som en fortelling om de som var på Utøya, og samtidig i sammenheng med hendelsene rundt omkring på øya og til det som skjedde på landsiden og i Oslo i disse timene. Dette er kilder uten filter. Det er ordene fra dem som var der da.

Demokrativerkstedet

I forlengelse av de bevarte delene og vendt mot teltplassen er det åpnet opp et nytt rom for læring, et demokrativerksted. I Demokrativerkstedet reparerer vi, tar vare på det vi har, og bygger nytt. På de tre læringsstasjonene minne, læring og engasjement kan ungdom reflektere over hva demokrati betyr for dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan verne om det. 

Engasjement og dialog

I demokrativerkstedet får ungdom verktøy til å kjempe mot diskriminering, hat og anti-demokratiske krefter i samfunnet. Gjennom samarbeid, diskusjon og læring av og med andre styrkes deres engasjement for å fremme demokratiske verdier i hverdagen, på skolen og fritiden:

“hei, hei, på tide å stå opp og endre verda”.

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Hva sier besøkende?

“Å lære om demokrati på Utøya var en opplevelse jeg aldri vil glemme. Undervisningen gjorde at jeg så sammenhengen med hvordan 22.juli var et angrep på demokratiske verdier og på ungdommers politiske engasjement . Nå skjønner jeg bedre hva som menes med begreper som "medborgerskap" og "toleranse”.
Frida
Sandnes Ungdomsråd

Lars Gudmundson, Leder for Hegnhuset

Lars er leder for Hegnhuset og har ansvaret for Utøyas nasjonale og internasjonale læringstilbud.

Har du et spørsmål til Lars?

[ Aktuelt ]

Siste Nytt