Vil du være med å utvikle Utøya? Vi søker ny daglig leder

Utøya AS ser etter en engasjerende, verdibasert og trygg leder som kan utvikle Utøya i tråd med vårt mandat og kjerneoppgaver. 

Utøya er i dag en arena for debatt og dialog, et sted for minne, læring og engasjement. Øya brukes hvert år av nesten 15.000 unge mennesker som ønsker å lære om ekstremisme og hatytringer eller for å diskutere og reflektere sammen med andre unge eller voksne. Utøya har utviklet et kunnskapsbasert pedagogisk opplæringsprogram som er etterspurt av både skoleverket og organisasjoner. Utøya får besøk av både forskere og internasjonale gjester og er en møteplass for mennesker som arbeider for fred, demokrati og menneskerettigheter. Utøya er et sentrum for politisk aktivisme, og hvert år arrangerer AUF og en rekke andre organisasjoner sommerleirer på øya. Utøya er en av de viktigste politiske talerstolene i landet.

Om stillingen:

Som daglig leder skal du lede et team bestående av 12 dyktige og erfarne fulltidsansatte og 30 deltidsansatte som alle kjenner Utøya godt. Driften på Utøya handler både om å forvalte bygningsmasse og infrastruktur, videreutvikle og sikre høy kvalitet på tilbudet til besøkende og være en god og tydelig leder for de ansatte. En viktig del av jobben er å forvalte Utøyas historiske rolle og betydning, både nasjonalt og som del av norsk arbeiderbevegelse, samt ivareta god kontakt med eier, interessenter, nasjonale og internasjonale institusjoner og myndigheter.

Daglig leder rapporterer til styret for Utøya AS.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Utvikle Utøyas faglige profil, strategier og mål
 • Representere og synliggjøre Utøya på aktuelle arenaer
 • Sikre inntekter, økonomistyring, administrative oppgaver og rapportering
 • Kontakt med eier, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og interessenter.
 • Det må regnes med helge- og kveldsarbeid, samt noe reisevirksomhet.
 • Arbeidssted er på Utøya.

Egenskaper og kvalifikasjoner

Som leder av en organisasjon med et bredt nedslagsfelt er du opptatt av å se sammenhenger, og evner å binde sammen ulike deler av driften til en helhet. Vi ser etter deg med samarbeidsevner, som er god på å se og jobbe med mennesker og evner å lede selvstendige ansatte med ulike arbeidsoppgaver. God forståelse for økonomisk og administrativ styring er viktig. Utøya drives på inntekter fra arrangement og besøk, og daglig leder får et stort ansvar for å sikre en solid og trygg økonomi. Du er strukturert og selvstendig, tar initiativ, og tar lederansvar for å oppnå gode resultater. Du har gjerne erfaring fra ledelse av en organisasjon eller kommersiell virksomhet, og har svært god kjennskap til norsk samfunnsliv.

Vi tilbyr 

 • Et spennende arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning
 • Fleksitid
 • Utvikling og mulighet for etterutdanning
 • En arbeidsplass med en lang historie på et sted som har en svært stor betydning for mange mennesker
 

Litt om oss: 

– Utøya er en velrenommert organisasjon med 16 årsverk og rundt 15 millioner kroner i årlig omsetning, organisert gjennom et non-profit aksjeselskap, som drifter og forvalter Utøyas bygninger, historie, identitet og fremtid. Utøya er eid av AUF, men driften forvaltes gjennom et selvstendig styre som daglig leder rapporterer til.

– Vi tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Utøya er AUF og arbeiderbevegelsens hjerte, og AUF har fortsatt den største sommerleiren på Utøya, men syv til ni andre ungdomsorganisasjoner arrangerer også leir hos oss hver eneste sommer.

– Vi er en pedagogisk læringsarena for unge samfunnsborgere, fordi kunnskap og dialog overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. Hvert år deltar over 12.000 ungdommer på Utøyas mange Demokrativerksteder. De varer i én eller flere dager, og er ulike tilbud tilpasset skoleklasser, konfirmanter, fagbevegelsen m.fl.

– I dag er Utøya en åpen og inkluderende arena for samtale og debatt, nasjonalt og internasjonalt. Året gjennom inviterer vi til kurs, konferanser, seminarer, møter og arrangementer for å diskutere samfunnsutfordringer og trusler mot demokratiske verdier. Til oss kommer mennesker fra hele verden, for å lære, diskutere, dele erfaringer og bygge nettverk som kan kjempe for demokrati, menneskerettigheter, fred og forsoning på tvers av landegrenser.

– I tillegg er Utøya et viktig sted for å minnes. Både gjennom vårt eget minnested Lysningen, i Læringssenteret Hegnhuset og i all aktivitet året gjennom minnes vi de som ble drept i terroren 22. juli 2011 og hvordan demokratiet vårt ikke kan tas for gitt.

Vil du undervise ungdom i Demokrativerkstedet på Utøya?

Har du lyst på en unik og meningsfull jobb med ungdom?  Vi trenger flere undervisere!

Utøya i dag er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år kommer tusenvis av skoleelever, konfirmanter og ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd og fritidsklubber fra hele landet til demokrativerksted på Utøya.   Her får de kunnskap om terrorangrepene 22.juli 2011 der en høyreekstrem terrorist angrep AUFs sommerleir, samtidig som de lærer om demokrati og medborgerskap og får mulighet til å styrke sitt demokratiske engasjement. 

Demokrativerkstedet på Utøya er et samarbeid mellom Utøya AS og Det Europeiske Wergelandsenteret der målet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse – deres kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter.

Arbeidsoppgaver og forventninger

Vi ser etter deg som er engasjert i samfunnet rundt deg, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med ungdom. Demokrativerkstedet har en dialogbasert tilnærming til læring, som betyr at du som underviser må være nysgjerrig og åpen i møte med ungdom. 

Demokrativerkstedet på Utøya omfatter ulike typer samlinger, både i ukedager og helg. Samlingene varer 4-5 timer og inkluderer omvisning på Utøya samt undervisningsøkter med øvelser fra demokrativerkstedet. De fleste samlingene er i periodene mars – juni og september – november.  I disse periodene kan du forvente å undervise én til to dager i uka, men det er også muligheter for flere oppdrag, inkludert samlinger som varer over flere dager og innebærer overnatting på Utøya.

Som underviser har du følgende arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre omvisning på Utøya og lede undervisningsopplegg med skoleelever og annen ungdom
 • ivareta skoleelever og lærere som kommer til Utøya fra velkomst til avskjed
 • legge til rette for læring gjennom samarbeid, dialog og diskusjon for å styrke ungdoms engasjement 
 • samarbeide med ansatte på Utøya, samarbeidspartnere og med andre undervisere 
 • være profesjonell, positiv og serviceinnstilt overfor gjester på Utøya

Vi søker deg som 

 • har erfaring fra arbeid med ungdom, dialogarbeid, formidling eller er lærerstudent
 • er strukturert, selvstendig og pålitelig
 • har god formidlingsevne
 • er fleksibel og kan tilpasse undervisningen til situasjon og gruppe 
 • samarbeider godt med andre undervisere
 • har gode språkferdigheter i norsk

Det er en fordel om du har bilsertifikat, men det er ikke et krav.  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Som underviser hos oss vil du få en svært meningsfull arbeidshverdag og relevant arbeidserfaring med ungdom. Du blir med i vår gruppe med undervisere som tar ulike undervisningsoppdrag på Utøya, og du vil dra nytte av erfaringsutveksling innad i undervisningsgruppen på jevnlig basis. 

Vi tilbyr god opplæring i våre undervisningsopplegg og oppfølging underveis for å bli kjent med Utøya som arbeidssted. Alle undervisere deltar på en felles oppstartsamling i løpet av februar. På samlingen blir du kjent med Utøya som et sted for minne, læring og engasjement, og får opplæring i undervisningsopplegget samt førstehjelpskurs. Vi dekker alle kostnader på opplæringssamlingen.

Etter opplæringsfasen vil du få tilbud om undervisningsoppdrag både hverdager og helg. Honorar varierer med type og varighet på oppdragene. 

Utøya AS har en avtale med Bilkollektivet i Oslo som kan benyttes av undervisere til undervisningsoppdrag på Utøya. 

Utover dette tilbyr vi et trivelig, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø på et unikt sted for læring og engasjement.

Om arbeidsgiveren

Utøya AS er et uavhengig non-profit aksjeselskap ansvarlig for driften av Utøya. Som underviser er du knyttet til Utøya AS som arbeidsgiver. Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig sted for å minnes, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. 

Søknad med kort motivasjonsbrev og CV sendes til prosjektkoordinator Zamran Ahmad Butt: zamran@utoya.no

Søknadsfrist: Vi tar løpende imot åpne søknader.

Ved spørsmål, kontakt Zamran A. Butt: 98453669 / zamran@utoya.no

underviser demokrativerksted