[ INTERNASJONALT ]

Young Experts Seminar on Freedom of Speech

Utøya har en lang tradisjon som møteplass for unge, engasjerte mennesker, både fra inn- og utland. I 2023  samarbeider Utøya med World Expression Forum om å skape “Young Experts Seminar on Freedom of Expression” på Utøya.

Seminaret samler og 60 samfunnsledere, aktivister og menneskerettighetsforkjempere mellom 18-35 år fra hele verden for å synliggjøre unges kamp for ytringsfrihet i verden i dag og legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling innenfor temaer som aktivisme, menneskerettigheter, kunst, kultur, teknologi og media. Blant deltakerne finner vi stemmer fra fem kontinenter og 45 land, som tematisk favner et mangfold av utfordringer knyttet til ytringsfrihetens kår online, offline, lokalt og globalt. Nylig løslatte samvittighetsfanger fra Belarus vil dele erfaringer med sør-amerikanske urfolksrepresentanter, fredsaktivister fra Libya, techutviklere fra USA, kunstnere fra Afrika, norske klimaaktivister, journalister fra Sentral-Asia, menneskerettighetsaktivister fra Øst-Asia og LHBT+-forkjempere fra Midtøsten.