Utøya - en internasjonal møteplass

Utøya har en lang tradisjon som møteplass for internasjonalt solidaritets- og fredsarbeid. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 er Utøya blitt et internasjonalt symbol på hvordan demokratiet ikke kan tas for gitt. Gjenreisningen av Utøya som en læringsarena for demokrati og menneskerettigheter er et kraftfullt og inspirerende eksempel på unge menneskers svar på og motstandskraft mot ekstremisme og terror. Når unge mennesker fra hele verden til Utøya, kommer de til en internasjonal møteplass og læringsarena for unge mennesker som kjemper for demokrati, menneskerettigheter, fred og forsoning – lokalt, nasjonalt og globalt.

På Utøya står demokratiske verdier som toleranse, likeverd og mangfold sterkt. I mange er land er disse verdiene under press og anti-demokratiske holdninger på fremmarsj. Voldelige protester, hatprat og hatkriminalitet mot innvandrere, flyktninger, LHBTQ og andre minoriteter øker i omfang. Polarisering og mistillit til demokratiske institusjoner og mellom mennesker ser ut til å vokse både innad i land og over landegrenser. Derfor er det så viktig å legge til rette for at unge mennesker kan lære, diskutere og samarbeide om hvordan takle disse utfordringene, og sammen bygge sterke nettverk for å fremme demokrati og menneskerettigheter på tvers av landegrenser. Det gjør vi på Utøya.

Sammen med Det Europeiske Wergelandsenteret tilbyr Utøya hvert år en rekke internasjonale seminarer. Dette er noen eksempler:

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Internasjonale seminarer

Thorvald Stoltenberg-seminaret

Et årlig seminar for ungdomsledere og andre unge mennesker som er engasjert i arbeid for demokrati og menneskerettigheter. Deltakerne kommer fra Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Seminaret er til minne om tidligere forsvarsminister, utenriksminister og diplomat Thorvald Stoltenberg. Stoltenberg, som gikk bort i 2018. Han var svært opptatt av dialog, ofte eksemplifisert av “kjøkkenmøtene” hans, hvor han inviterte statsledere og utenriksministre hjem for å nyte en kopp kaffe, litt mat og samtale i ro og mak ved kjøkkenbordet. Denne dialogiske tilnærmingen til konfliktløsning videreføres i Thorvald Stoltenberg-seminarer og er helt i tråd med det Utøya er i dag: Et sted hvor unge mennesker møtes for å lære, utveksle erfaringer, diskutere, være enige og være uenige.

Om Stoltenberg-seminaret

Camilla Stoltenberg

Visegrad-samlingen

Ungdomsledere og ungdomspolitikere fra ulike organisasjoner og partier i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen og Norge møtes for å utveksle erfaringer om hvordan stå opp mot hatprat og kjempe for demokratiske og menneskerettslige prinsipper og verdier i offentlig debatt. Seminaret arrangeres i samarbeid med de norske ambassadene i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Polen.

Nordisk-baltisk samarbeid

Med støtte fra Nordisk Ministerråd har Utøya og det Europeiske Wergelandsenteret arrangert seminarer for lærere fra de nordiske og baltiske land. Seminarene bygger på prinsipper og metodologi fra undervisning om demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter, med et særlig fokus på hvordan undervise om kontroversielle tema i skolen.