Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Utøya AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Henvendelser for innsyn eller retting av personopplysninger kan gjøres ved å be om det per epost.

For utmelding og sletting av personopplysninger, skriv til paul@utoya.no eller kontakt@utoya.no

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Utøya AS

Databehandler: Utøya AS

Utøya AS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og aktivitet.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding kurs og arrangementer

I tilknytning til påmelding på kurs og arrangementer samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger og eventuelt allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Nettsiden

Du har blitt sendt til denne siden fordi det blir brukt informasjonskapsler, også kjent som cookies, på utøya.no. Dette er en generell info om hva slags informasjonskapsler utøya.no bruker, hvilke opplysninger som blir behandlet, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene. Se også generell info om informasjonskapsler nederst på denne siden.

Hva slags informasjonskapsler som brukes på utøya.no:

Informasjonskapsler på utøya.no, brukes til å samle informasjon anonymt.

Informasjonskapslene som eksisterer på utøya.no brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av brukerstatistikk og språkinnstillinger på siden.

Informasjonskapsler som eksisterer på utøya.no:

Matomo Analytics

 Når du besøker utøya.no bruker vi et verktøy, Matomo, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle innholdet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hva slags nettleser som benyttes.

Vi kan ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. En anonym ID gjør det mulig for Matomo å identifisere økten din, men denne ID-en gir ingen mening for andre og kan ikke brukes til å identifisere en individuell bruker.

 I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å kunne tilby best mulig informasjon for våre besøkende.

Hvilke opplysninger som blir behandlet:

På utøya.no, blir opplysningene behandlet etter de metoder som er nevnt over her.

Formål med behandlingen:

Formålet, med unntak av innlogget brukere, er ikke å identifisere deg som bruker, men å lage en bedre brukeropplevelse for alle brukerne.

Hvem som behandler opplysningene:

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. Eiere av utøya.no, bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. Dette kan være eksempelvis i forbindelse med kjøp av varer og tjenester eller andre situasjoner som krever at brukeren må oppgi denne informasjonen for at transaksjonen skal kunne gjennomføres.. 

Generell informasjon om infokapsler / cookies:

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

  • Navn på informasjonskapsel
  • Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
  • Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
  • Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til et database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Du kan skru av informasjonskapsler:

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men hver da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker, logge deg på sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ osv.

Lær mer:

Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på www.nettvett.no

Post- og Teletilsynet er ansvarlig for å håndheve cookieparagrafen. Her kan du lese mer om Post- og Teletilsynets uttalelser i forbindelse med ekomloven.