VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC er vår hovedsamarbeidspartner i utviklingen av demokrativerkstedet på Utøya. Utøya og EWC har samarbeidet siden 2016 om å utvikle og tilby et nasjonalt læringstilbud på Utøya. 

EWC er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina. 

22.juli-senteret 

22.juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner. 22.juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og er nå underlagt Kunnskapsdepartementet.

Raftostiftelsen 

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Stiftelsens formål er i Thorolf Raftos ånd å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal utdele Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføres gjennom oppfølgning av Raftoprisene, undervisning og annen formidling.