[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Læringstilbudet

Utøya er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år deltar tusenvis av skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet. Læringstilbudet utvikles og tilbys i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret.

 

Ungdom fra hele Norge deltar på demokrativerksted på Utøya. Her får de kunnskap om terrorangrepene 22.juli 2011 og mulighet til å dyrke sitt engasjement, lære om demokrati og medborgerskap, få nye venner og hjelp til å gjennomføre aktiviteter med andre ungdom i etterkant av samlingen på Utøya. Læringstilbudet bygger på en forståelse av at demokratiet må forankres i verdier, holdninger og praksis, det vil si i en demokratisk kultur som skapes og fremmes av demokratiske medborgere.  Målet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse – deres kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter. 

Hva vi tilbyr

[ SKOLE ]

Dagsbesøk

Skoleklasser fra ungdomsskole og videregående skole inviteres til en unik dag på Utøya. Besøket inkluderer omvisning på Utøya, besøk i Demokrativerkstedet og læringsaktiviteter.

[ Skole ]

Døgnbesøk

Ungdom på Demokrativerksted.

Skoleklasser og andre grupper inviteres til Utøya for et unikt læringsopphold med en natts overnatting. Besøket inkluderer omvisning på Utøya, besøk i Demokrativerkstedet og læringsaktiviteter.

[ Skole ]

Tredagerssamling

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen. Få nye verktøy innen demokrati og medborgerskap, og videreformidle det til de andre på skolen deres gjennom elevstyrte aktiviteter i etterkant.

[ Fritid ]

Demokrativerksted for ungdom på fritida

Ungdom på Demokrativerksted.

Demokrativerkstedet har læringstilbud for ungdom i hele Norge som er aktive i ungdomsråd, fritidsklubber, eller andre arenaer i lokalsamfunnet som for eksempel ungdomsorganisasjoner eller idrettslag.

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Læringsressurser

Det finnes mange gode og gratis læringsressurser for lærere og andre som underviser om 22.juli og demokratisk medborgerskap. Disse kan brukes i forkant og etterkant av et besøk i demokrativerkstedet på Utøya. Ressursene er organisert og søkbare etter årstrinn, tema og målgruppe. 

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Lærerkurs

Utøya tilbyr ulike kurs for lærere fra hele landet. Kursene tar for seg tema som hvordan undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap, kontroversielle temaer og forebygging av hatefulle ytringer. Til hvert av temaene er det utviklet ulike læringsressurser med konkrete tips, oppgaver og vurderinger til hjelp for lærere i undervisningen.

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Konfirmanter

Utøya tilbyr samlinger i demokrativerkstedet for konfirmanter som del av deres konfirmantundervisning.

I denne artikkelen kan du lese om konfirmantenes opplevelse på Utøya.

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Annet

Ønsker du at melde på ungdom til demokrativerksted, men faller ikke inn under noen av de nevnte kategoriene? Ta kontakt med oss! 

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Hva sier besøkende?

“Å lære om demokrati på Utøya var en opplevelse jeg aldri vil glemme. Undervisningen gjorde at jeg så sammenhengen med hvordan 22.juli var et angrep på demokratiske verdier og på ungdommers politiske engasjement . Nå skjønner jeg bedre hva som menes med begreper som "medborgerskap" og "toleranse”.
Frida
Sandnes Ungdomsråd
Overordnet tar besøket på Utøya elevene gjennom viktige prinsipper for fagfornyelsen. Elevene blir mer oppmerksomme på sin egen historiebevissthet og får kjenne på eget samfunnsengasjement. Det tverrfaglige temaet om demokrati og medborgerskap står sentralt, samtidig som elevene får lære om 22. juli og prosessen videre.
Kjetil Aaserud
Lektor og prosjektleder for toleransereiser, Kongsberg kommune.
“Å lære om Utøyas historie ga meg et nytt syn på hva som ble angrepet 22.juli 2011. Det var ikke bare ungdommene, men verdiene de representerte også, som engasjement, mangfold og solidaritet”.
Ine
Løkenåsen skole
[ om demokrativerksted ]

Vanlige spørsmål

Er det gratis for skoleklasser?

Dagsbesøk for skoleklasser betales av den enkelte skole/kommune.

Deltakelse på demokrativerkstedet på Utøya er dessverre ikke gratis for skoler. Det skyldes at Demokrativerkstedet på Utøya ikke får statsstøtte eller annen form for offentlig støtte. Siden læringstilbudet er partipolitisk uavhengig, bruker vi heller ikke gaver eller støtte fra politiske partier eller fagbevegelsen til demokrativerkstedet. Det betyr at vi er nødt til å ta betalt for å dekke våre kostnader knyttet til skolebesøk.

Utøya AS er en non-profit organisasjon, og all inntekt går tilbake til driften av Utøya, inkludert læringstilbudet. Vi vurderer fortløpende prisnivået, og har full forståelse for at det kan være dyrt for skoler. Prisen dekker Utøyas kostnader til transport tur-retur Utøya, undervisere, drift og bruk av fasiliteter, personale, mat og drikke, rengjøring, undervisningsmaterialer, m.m. Prisnivået reflekterer kostnadsnivået per i dag, og en rimeligere pris ville medført tilsvarende svekkelse av læringstilbudet og dermed færre elever og lærere til Utøya. Vi jobber kontinuerlig for å holde kostnadene nede slik at prisen ikke skal bli for høy for de fleste skoler, men inntil læringstilbudet på Utøya får offentlig støtte eller annen form for finansiering er vi dessverre nødt til å ta betalt i tråd med kostnadene.
 
Er det kiosk der?

Vi har en kiosk her som selger mineralvann, is, sjokolade og andre nødvendige ting.

Kan vi overnatte?

Om dere booker dere inn med overnatting så kan dere det. Vi har 110 sengeplasser (de fleste er flersengsrom)

Må vi bo i telt?

Dere må ikke bo i telt om dere har booket innendørs overnatting.

Hvem kommer på demokrativerksted?

Demokrativerkstedet er et sted som besøkes av mange. Men først og fremst kommer ungdommer i regi av skole, konfirmasjon eller kommuners ungdomsråd. 

60

Ungdomsskoler

25

Konfirmanter

10

Ungdomsråd og andre

5

Internasjonale grupper

[ +]
Antall skolebesøk
[ +]
Antall ungdommer
[ +]
Internasjonale ungdommer
[ +]
Utdannede undervisere

Lars Gudmundson, Leder for Hegnhuset

Lars er leder for Hegnhuset og har ansvaret for Utøyas nasjonale og internasjonale læringstilbud.

Har du et spørsmål til Lars?

[ Aktuelt ]

Siste Nytt