DEMOKRATIVERKSTED FOR FAGBEVEGELSEN

Gjennom historien har fagbevegelsen vært en kraftfull motstander av de ekstreme høyrekreftene. I denne kampen har flere av bevegelsens medlemmer blitt drept: i fronten mot fascismen i borgerkrigen i Spania, mot nazistene under 2. verdenskrig og på jobb for fagbevegelsen på Utøya i 2011.

Utøya er en liten øy med stor betydning. Her vet vi hva hat og rasisme kan føre til i aller ytterste konsekvens. I dag er Utøya en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å minne, lære og engasjere. Tusenvis av mennesker kommer hvert år til Demokrativerkstedet på Utøya for å få verktøy til å verne om demokratiet og stå opp mot hat og ekstremisme.

Demokrativerksted på Utøya for fagbevegelsen er en unik mulighet til å lære mer om rasisme og ekstremisme på et unikt sted. Med Utøya som utgangspunkt, gir kurset deg gode verktøy til å forebygge og håndtere diskriminering, rasisme og ekstremisme på arbeidsplassen.

Demokrativerkstedet er praktisk innrettet og legger vekt på aktiv deltakelse gjennom diskusjon, øvelser og erfaringsdeling. Målet er å inspirere til videre arbeid for å bekjempe ekstremisme og rasisme i arbeidslivet og samfunnet. 

Demokrativerksted på Utøya for fagbevegelsen tilbys som både som dagskurs og som 2- eller 3-dagers kurs med overnatting på Utøya.

[ DEMOKRATIVERKSTED ]

Er du eller ditt forbund interessert i å delta på Demokrativerksted? Ta kontakt!