Søk om midler fra Utøya-venn ordningen

Utøya-venn er en ordning som sikrer at ungdomsorganisasjoner får en arena til å engasjere seg for en bedre verden. Gjennom ordningen kan din organisasjon søke støtte for å kunne gjennomføre kurs, møter og andre samlinger på Utøya. 

Søknader behandles hver måned og du vil få svar i løpet av 14 dager etter skjemaet er innsendt.