FOKUS: EKSTREMISME

Ekstremistiske holdninger kan oppstå overalt der mennesker omgås og møtes – på skolen, på fritiden, på jobb, på internett. På Utøya kjenner vi konsekvensene av ekstremisme i sin ytterste voldelige konsekvens. Vi vet at det kan skje igjen. Derfor må ekstremisme forebygges og bekjempes hele tiden – med kunnskap, engasjement, ord og handling.

Fokus: Ekstremisme er en samtaleserie på Utøya. Serien arrangeres av Utøya og ulike samarbeidspartnere med støtte fra Fritt Ord. Sammen belyser vi gode erfaringer med arbeidet mot ekstremisme, hvilke utfordringer og trusler vi står overfor og hva som kan gjøres på ulike samfunnsarenaer for å forebygge ekstremisme og fremme demokrati.

 

PROGRAM 2023

VI JOBBER MED ET SPENNENDE PROGRAM FOR 2023!

MER INFO KOMMER SNART!

TIDLIGERE SAMTALER

Forebygging av ekstremisme – er skolen alltid svaret? 

Med Det Europeiske Wergeandsenteret og  Ekstremismekommisjonen.

Medie-etikk og ekstremisme (ferdig)


Om medienes rolle og ansvar når ekstremister snakker.

Ekstremisme og religion (ferdig)

Med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Om Fokus: Ekstremisme

Fokus: Ekstremisme er en samtaleserie som foregår på Utøya. Serien arrangeres av Utøya og ulike samarbeidspartnere med støtte fra Fritt Ord.

På Utøya kjenner vi konsekvensene av ekstremisme i sin ytterste voldelige konsekvens. Vi vet at ord kan føre til ekstreme handlinger. Nettopp derfor er Utøya et viktig sted for samtale og debatt. Utøya har alltid vært et sted for diskusjon og meningsbryting, et sted å være enig og uenig, en arena med stor takhøyde og lav terskel for å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer og trusler mot demokratiske verdier. Det har ikke endret seg etter 22.juli 2011. Tvert imot.

Ord betyr noe. Ord kan føre til handlinger, på godt og vondt. Vi vet at ekstremistiske ytringer og holdninger kan føre til ekstremistiske og voldelige handlinger. Samtidig er ord viktige for å stå opp mot ekstremisme. Ord fører til kunnskap, bevissthet, engasjement og handling.  

Utøya som sted – med sin nære historie – er et unikt sted for konstruktive bidrag til den offentlige samtalen om ekstremisme og trusler mot demokratiet.

På Utøya jobber vi kontinuerlig med å styrke oss som en arena for kampen mot ekstremisme. Vi er et levende demokrativerksted for ungdom, et verdig minnested for etterlatte og berørte, en politisk arena for AUF og andre ungdomspartier, og en møteplass for ulike samfunnsengasjerte aktører. Sammen med mange av disse vil vi arrangere samtaleserien Fokus: Ekstremisme på Utøya – fordi ord betyr noe og vi skal aldri tie, aldri glemme.  

Om Utøya

22.7.2011 ble Utøya åstedet for Norgeshistoriens verste terrorangrep da AUF sin sommerleir ble angrepet av en høyreekstrem terrorist. I dag er Utøya en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland. Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya driftes selvstendig – uten statlig støtte – og er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap.