FOKUS: EKSTREMISME

Minnesteders betydning for forebygging av ekstremisme

Hvordan vi håndterer traumatisk historie er en sentral del av prosessen for et samfunn med å lege sine sår, lære av sin historie og samtidig kunne gå videre uten å glemme. Minnesteder, museer, læringssentre og minnemarkeringer kan spille avgjørende roller i forsoningsprosesser. Men hvilke rolle spiller de i arbeidet med å forhindre ekstremisme? I stedet for å inspirere til handling, er det en fare for at slike steder erstatter nødvendige tiltak og diskusjoner. 
 
Sammen med noen av de fremste ekspertene i verden, vil vi her diskutere hvordan minnesteder og læringssentre kan spille en sentral rolle i ulike samfunn for å bekjempe radikalisering og ekstremisme.

 

Program (11.mai)

1000-1015: Ankomst
1015-1200: Omvisning på det nasjonale minnestedet ved arkitekt Beate Hølmebakk, etterfulgt av omvisning og introduksjon til Utøya
1200-1230: Lunsj
1230-1330: Et internasjonalt perspektiv på Norges håndtering av 22. juli
1330-1530: Minnesteders betydning for forebygging av ekstremisme: Hva kan Utøya, Srebrenica, Montgomery, New York og Berlin lære oss?
1530: Avreise

Bidragsytere:

Alice Greenwald, direktør 9/11 Memorial & Museum
Alice Greenwald har de siste årene vært beskjeftiget med å bearbeide den mest traumatiske hendelsen i moderne amerikansk historie. Bearbeide på en måte som gir mening, for USA som nasjon, men også for familier i bunnløs sorg. Tidligere har hun vært museumsdirektør ved the United States Holocaust Memorial Museum og ved the National Museum of American Jewish History, Philadelphia. Greenwald sitter i dag også i styret til the United Kingdom Holocaust Memorial Foundation and Central Synagogue i New York.

Cliff Chanin, visedirektør 9/11 Memorial & Museum
Clifford Chanin er ansvarlig for museumsprogrammene ved the 9/11 Memorial Museum. I et tiår var han direktør ved the Rockefeller Foundation. Chanin er også grunnlegger av the Legacy Project, en non-profit organisasjon som jobber med å dokumentere langtidsvirkningene av konflikter rundt om i verden. Chanin er utdannet journalist og har tidligere jobbet som talsperson for borgermesteren i New York.

James Young, professor i engelsk og jødiske studier, the University of Massachusetts
Young har siden tidlig i 1990-årene vært en verdensledende forsker på minnesteder, og har vært brukt som rådgiver for flere minnestedsprosesser, både i USA og i flere andre land, også Norge. Han satt blant annet i juryen for konkurransen om minnesmerke over terrorangrepet 11. september 2001. I Tyskland ble han invitert av Berlins senat, som den eneste utlending, til å sitte i die Findungskommission, juryen for designkonkurransen om et minnesmerke over Europas myrdede jøder. 

Edward Linenthal, professor emeritus, Indiana University Bloomington
Ed Linenthal er en av de ledende ekspertene på studier av amerikansk traumatisk minne. Han er forfatter av en rekke bøker, har vært rådgiver for the National Park Service og har i tillegg jobbet blant annet med the United States Holocaust Memorial Museum, Flight 93 National Memorial og Oklahoma City National Memorial and Museum.

Tor Einar Fagerland, førsteamanuensis i historie ved NTNU
Fagerland er PhD i middelalderhistorie og førsteamanuensis i historie. Han initierte NTNUs tverrfaglige studieprogram i Kulturminneforvaltning (bachelor og master) og ledet programmene i en årrekke. Fagerland er også styremedlem i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Fagerland var sammen med arkitekt Atle Aas sjefskurator og prosjektleder for etableringen av 22. juli-senteret i Oslo som åpnet i 2015. I arbeidet med å gjenreise Utøya har Fagerland vært involvert i mange år. Blant annet var han i 2016, sammen med Atle Aas ansvarlig for den historiske utstillingen i Hegnhuset på Utøya. 

PROGRAM 2022

Minnesteders betydning for forebygging av ekstremisme

Med NTNU og 9/11 Memorial & Museum.

Ekstremisme og religion

Med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

«Sprekker troll i sola?» – Mediers rolle og ansvar når ekstremister snakker
Ekstremisme på film - etiske valg, fallgruver og muligheter
Hatefulle ytringer mot funksjonshemmede
Rasisme i idretten
Hvordan kan skolen forebygge ekstremisme?
Hatet mot Arbeiderpartiet

OM SAMTALESERIEN:

Fokus: Ekstremisme
 er en samtaleserie som foregår på Utøya. Serien arrangeres av Utøya og ulike samarbeidspartnere med støtte fra Fritt Ord.

På Utøya kjenner vi konsekvensene av ekstremisme i sin ytterste voldelige konsekvens. Vi vet at ord kan føre til ekstreme handlinger. Nettopp derfor er Utøya et viktig sted for samtale og debatt. Utøya har alltid vært et sted for diskusjon og meningsbryting, et sted å være enig og uenig, en arena med stor takhøyde og lav terskel for å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer og trusler mot demokratiske verdier. Det har ikke endret seg etter 22.juli 2011. Tvert imot.

Ord betyr noe. Ord kan føre til handlinger, på godt og vondt. Vi vet at ekstremistiske ytringer og holdninger kan føre til ekstremistiske og voldelige handlinger. Samtidig er ord viktige for å stå opp mot ekstremisme. Ord fører til kunnskap, bevissthet, engasjement og handling.  

Utøya som sted – med sin nære historie – er et unikt sted for konstruktive bidrag til den offentlige samtalen om ekstremisme og trusler mot demokratiet.

På Utøya jobber vi kontinuerlig med å styrke oss som en arena for kampen mot ekstremisme. Vi er et levende demokrativerksted for ungdom, et verdig minnested for etterlatte og berørte, en politisk arena for AUF og andre ungdomspartier, og en møteplass for ulike samfunnsengasjerte aktører. Sammen med mange av disse vil vi arrangere samtaleserien Fokus: Ekstremisme på Utøya – fordi ord betyr noe og vi skal aldri tie, aldri glemme.  

[ Aktuelt ]

SISTE NYTT