Konferanse: Forebygging av ekstremisme – er skolen alltid svaret?

Velkommen til konferanse på Utøya 27.Mars.

Utøya og Wergelandsenteret, i samarbeid med Ekstremismekommisjonen, inviterer skolesektoren til konferanse på Utøya 27. mars 2023. Konferansen skal sette et kritisk søkelys på skolens ansvar for forebygging av ekstremisme og radikalisering.  

Skolen løftes ofte fram som svaret på mange samfunnsutfordringer: “det må inn i skolen”. Hva innebærer det når det gjelder ekstremisme og radikalisering?  Hva kan skolesektorens ulike nivåer og aktører gjøre for at skolen skal være et godt svar på slike store samfunnsutfordringer?

Dagen på Utøya er en viktig anledning til diskutere skolesektorens utfordringer og muligheter, og samtidig gi nyttige innspill til Ekstremismekommisjonens arbeid. 

Det har vært to høyreekstreme terrorangrep i Norge på ti år. Begge utført av nordmenn som har gått hele løpet gjennom det norske skolesystemet.  

Våren 2022 oppnevnte regjeringen en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om ekstremisme. Ikke lenge etter ble Norge igjen rystet av en masseskyting, denne gang under Pride-feiringen i Oslo.

Skolen trekkes stadig frem som en viktig arena for forebygging av hat og ekstremisme. Men legges det for mye ansvar på skolen? Hva betyr det i praksis at skolen skal forebygge? Hvem er egentlig «skolen»? Er det nok at intensjonene er gode, eller kan forebyggingstiltak i verste fall virke mot sin hensikt og lede til utenforskap og radikalisering?  Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på Utøya 27. mars. Vi inviterer alle med interesse for skolens rolle i forebygging av ekstremisme til å bli med. Representanter fra ekstremismekommisjonen kommer, og vi håper konferansen kan bidra til kunnskapsgrunnlaget deres. 

Del saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Flere saker

Nyhet

Fatah Youth besøker Utøya

I dag, 29.november, er FNs internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folket. Utøya har i mange tiår vært et sted for internasjonal solidaritet. Solidaritet med frigjøringsbevegelser