Demokrativerkstedet på Utøya mottar “Ikkevoldsprisen” 2023!


“Vi er stolte og beæret over å motta Ikkevoldsprisen 2023 for arbeidet vi gjør i Demokrativerkstedet på Utøya. Det er ikke gitt at Utøya forbindes med ikkevold. Veldig mange forbinder tvert imot Utøya med ekstrem vold og terror. Og det er det jo. Men Utøya er også så mye, mye mer. Og vi er glade for å bli anerkjent nettopp for alt det Utøya er i dag – et demokrativerksted for unge mennesker, et
viktig sted for minne, læring og engasjement.”

– Lars Gudmundson, leder for Demokrativerkstedet på Utøya.

Dette sier priskomitéen:

Priskomiteen mener Demokrativerkstedet gjør en god og svært viktig jobb med å la unge og voksne lære om og delta aktivt i å hegne om demokrati og bekjempe hat og diskriminering i samfunnet. Komiteen er av den oppfatning at demokratioppbygging blant unge, med et tydelig fokus på å bygge tillit til andre er viktig i et samfunn hvor det på mange områder er sviktende tillit og mange av de faktorene som tradisjonelt har vært med å bevare tilliten blant innbyggerne er utsatt for press.

Demokrativerkstedet

Priskomitéen ønsker med denne prisen å hedre Demokrativerkstedet på Utøya. I tillegg vil komiteen løfte fram helheten i arbeidet for å hegne om demokratiet, slik det forvaltes av Utøya, med samarbeidspartnerne Wergelandsenteret og 22. juli-senteret. Minnet om den grusomme terrortragedien 22. juli 2011 forvaltes nettopp her. Det motiverer til å fremme demokratiske verdier og stå opp mot antidemokratiske holdninger samfunnet. Utøya har blitt en møteplass og læringsarena for ungen mennesker over hele verden, som ønsker å stå i denne tradisjonen.

Målet for Demokrativerkstedet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Skolene som sender sine representanter til Utøya er i etterkant forpliktet på å tilrettelegge for elevstyrte aktiviteter knyttet til dette prosjektet.

I sin takketale sa Lars Gudmundson:

Det er fortsatt så viktig å la seg inspirere av arven etter Martin Luther Kings ikke- voldsbudskap. Det gjør vi i Demokrativerkstedet på Utøya. Ungdommene som deltar i Demokrativerkstedet øver seg på å stå opp for sine meninger og det de tror på og engasjerer seg for. De lærer at det er lov å være uenige, det er faktisk en forutsetning for et fungerende demokrati. De øver seg på å lytte og anerkjenne andre. De lærer seg å håndtere uenighet og konflikter med ikke-voldelige verktøy.

Som leder for Demokrativerkstedet på Utøya så har jeg gleden av å møte alle disse engasjerte ungdommene som kommer til Utøya. Det gir en veldig inspirasjon og framtidstro. At vi mottar denne prisen ser jeg som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, men like mye som en anerkjennelse av alle de tusenvis av unge mennesker som kommer til Utøya hvert år for å delta i Demokrativerkstedet og ikke minst – for å hegne om og stå opp for demokrati og fred.

 

Ikkevoldsprisen (MLK-prisen) er en pris som deles ut av Det Norske Baptistsamfunn (DNB) i samarbeid med Norges Kristne Råd (NKR) og Oslofjord Folkehøgskole. Den deles ut hvert år på Martin Luther King Day til en person eller organisasjon i Norge «som handler i King Jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet med ikkevold som redskap» Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap.

Del saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Flere saker

Arrangementer

Model European Parliament på Utøya

Forrige uke var Utøya et artig syn! 80 ungdommer vandret rundt i dress og kjole med store dokumentmapper under armene. Forklaringen på dette er at