RELIGIØS EKSTREMISME

Hvordan forstår vi ekstremisme i dag? Hvilken rolle har religion i radikaliseringsprosessen og i forebygging? Hva kan vi lære av ulike tros- og livssynssamfunns erfaringer fra møte med ekstremister?

Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss på seminaret om religiøs ekstremisme. Over to dager vil seminaret på Utøya samle nasjonale og internasjonale eksperter, representanter og ledere for ulike tros- og livssynssamfunn, forskere, utdannere og andre aktører med praktisk erfaring fra førstelinjen i møte med ekstreme holdinger. Sammen vil vi dele erfaringer og medvirke til aktiv forebygging av ekstremisme.

PROGRAM

Torsdag 12.05.22 

1030 Utøya kaia oppmøte ved det nye nasjonale minnesmerket og avreise med båt – MS Thorbjørn 

1115 Velkomst og omvisning på Utøya 

1300 Lunsj

1330 Fokus: Ekstremisme Utøya og STL

 • Introduction by Alice M. Greenwald og Cliff Chanin fra 9/11 Memorial Museum

1430 Pause med mingletid

1500 Tros- og livssynssamfunn – arnested for, eller bolverk mot ekstremisme?

 • Hvordan forstår vi ekstremisme i dag? Fundamentalisme vs. ekstremisme – Hvem er religiøse ekstremister i dag? Og hvordan bruker de religion? – Iselin Frydenlund, seniorforsker PRIO, professor Religionsvitenskap MF-fakultetet

 • Høyreekstremismens vekst og (mis) bruk av kristendom. – Cathrine Thorleifson, forsker C-REX

 • «Mitt møte med terroristen» religiøse ledere og andre i førstelinjen om møte med det ekstreme – Kadafi Zaman, journalist TV 2 / Oussama Tlili, leder Kongsberg moske / Erik Kruse, forebyggende kontakt, Fredrikstad kommune/ ledet av Ann Kristin Van Zijp Nilsen, kommunikasjonsleder Areopagos, Ellen Ihle Hansen (mor til Johanne Ihle Hansen, stemor til Philip Manshaus).

 • Plenumsprat

1800 Middag

1900 Nettverksbygging

Fredag 13.05.2022

08-09 Frokost Utøya

0930 Avreiser båt for de som ikke overnatter på Utøya

1000 Velkomst og mål for dagen

1015 Vanskelige vers. Radikaliserende potensiale i egen tradisjon

 • Religiøse ledere leser og kommenterer «vanskelige vers» i egne tekster

 • Samtale: Fortolkning og kontekstualisering. Hvordan nærme seg tekster som tilsynelatende er ekstremistiske? med Senaid Kobilica sjefsimam Bosnisk-Muslimsk Fellesskap og styreleder MDN / Bhante M. Thero hovedmunk Buddhistforbundet / Steinar Ims prest og seniorrådgiver Mellomkirkelig råd DNK og Michael Gritzmann styremedlem Det Mosaiske Trossamfunn, ledet av Ingrid Rosendorf Joys

 • Fasiliteres av Ingrid R. Joys

1200 Lunsj

1230 Tro og livssyn som del av løsningen. 

 • «Tros- og livssynssamfunns forebyggende rolle» et akademisk innblikk – Hilmar Mjelde, forsker NORCE. 

 • Har religion skylda? Hvordan kan religion og religiøse miljøer være en konstruktiv ressurs? Hvilket ansvar har trossamfunn – og hva gjør vi?

 • Gode tiltak mot ekstremisme og erfaringsdeling i panel og plenum Med: STL – Niels Fredrik Skarre, Jødiske og Muslimske Veivisere – Talia Dubowski og Zeynab Noor Bouhedjour, Minotenk – Linda Noor, Stiftelsen 10. august – Hawa Muuse, Dialogpilotene – Eliana Hercz

1415 Avslutning

1430 Avreise Utøya

SAMARBEIDSPARTNER

Utøyas samarbeidspartner på dette seminaret er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

STL er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. STLs mandat er å arbeide for at staten likebehandler alle tros- og livssynssamfunn både i lovverk og praktisk gjennomføring. Religions- og livssynsdialogen i STL er like viktig, da den er konfliktforebyggende og tillitsskapende. STL representerer hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge.

 

OM FOKUS: EKSTREMISME

Fokus: Ekstremisme er en samtaleserie som foregår på Utøya. Serien arrangeres av Utøya og ulike samarbeidspartnere med støtte fra Fritt Ord.

På Utøya kjenner vi konsekvensene av ekstremisme i sin ytterste voldelige konsekvens. Vi vet at ord kan føre til ekstreme handlinger. Nettopp derfor er Utøya et viktig sted for samtale og debatt. Utøya har alltid vært et sted for diskusjon og meningsbryting, et sted å være enig og uenig, en arena med stor takhøyde og lav terskel for å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer og trusler mot demokratiske verdier. Det har ikke endret seg etter 22.juli 2011. Tvert imot.

Ord betyr noe. Ord kan føre til handlinger, på godt og vondt. Vi vet at ekstremistiske ytringer og holdninger kan føre til ekstremistiske og voldelige handlinger. Samtidig er ord viktige for å stå opp mot ekstremisme. Ord fører til kunnskap, bevissthet, engasjement og handling.  

Utøya som sted – med sin nære historie – er et unikt sted for konstruktive bidrag til den offentlige samtalen om ekstremisme og trusler mot demokratiet.

På Utøya jobber vi kontinuerlig med å styrke oss som en arena for kampen mot ekstremisme. Vi er et levende demokrativerksted for ungdom, et verdig minnested for etterlatte og berørte, en politisk arena for AUF og andre ungdomspartier, og en møteplass for ulike samfunnsengasjerte aktører. Sammen med mange av disse vil vi arrangere samtaleserien Fokus: Ekstremisme på Utøya – fordi ord betyr noe og vi skal aldri tie, aldri glemme.  

Om Utøya

22.7.2011 ble Utøya åstedet for Norgeshistoriens verste terrorangrep da AUF sin sommerleir ble angrepet av en høyreekstrem terrorist. I dag er Utøya en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland. Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya driftes selvstendig – uten statlig støtte – og er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap.

Samtaleserien Fokus: Ekstremisme er støttet av Fritt Ord